• English
 • Bosanski
 • Turski

 Za više informacija možete posjetiti i pridružiti se našoj FACEBOOK grupi na

ovom linku.

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje studija stomatologije. 

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje studija menadžment u zdravstvu.

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje magistarskog i doktorskog studija (II i III ciklus obrazovanja po bolonjskim principima).


Posjetite našu novu web stranicu privatne zdravstvene ustanove

Medical Centar


 Pogledajte novi reklamni spot Farmaceutsko zdravstenog fakulteta na

ovom linku

Konkurs za upis
PDF
Print
E-mail
Wednesday, 06 June 2012 08:23


FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET TRAVNIK

Dodiplomski studij – I ciklus studija

 

-            OPŠTI SMJER – SESTRINSTVO (3+2)

 

-            RADIOLOŠKI SMJER (3+2)

 

-            FARMACEUTSKI SMJER (3+2)

 

-            STOMATOLOGIJA (5+0)

 

-            FARMACIJA (5+0)

Redovni studij: 120 studenata

Vanredni studij: 150 studenat

Magistarski studij – II ciklus studija

 20 studenata

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

 UNIVERZITET U TRAVNIKU

 

U skladu sa saglasnošću Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj 03-38-643/12 od 16.05.2012. godine raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

 za prijem kandidata na dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij prema Bolonjskom procesu za akademsku 2012/2013 godinu

 

PRAVNI FAKULTET U KISELJAKU

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

 

OPĆE PRAVO (4+1)

MEĐUNARODNO PRAVO I DIPLOMATIJA (4+1)

POSLOVNO PRAVO (3+2)

JAVNA UPRAVA (3+2)

 

REDOVNI STUDIJ: 80 STUDENATA

VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA

 

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

65 STUDENATA

 

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

15 STUDENATA

 

Posebne pogodnosti za redovni studij (I ciklus studija):

 

-   djeca sa jednim roditeljem plaćaju iznos od 50% školarine

-   djeca bez roditelja su oslobođena plaćanja cjelokupnog iznosa školarine

-   kandidati koji su srednju školu završili prosječnom ocjenom iznad 4,5 plaćaju iznos od 50% školarine

-   učenici generacije su oslobođeni plaćanja cjelokupnog iznosa školarine

 

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U TRAVNIKU

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

 

-          OPĆI MENADŽMENT (3+2)

-          MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU (3+2)

-          POSLOVNA EKONOMIJA (3+2), (4+1)

-          POSLOVNA INFORMATIKA (3+2)

-          POSLOVNA PSIHOLOGIJA (3+2)

 

REDOVNI STUDIJ:     80 STUDENATA - NASTAVA U TRAVNIKU

VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA - NASTAVA U TRAVNIKU

REDOVNI STUDIJ: 40 STUDENATA – NASTAVA U KISELJAKU

VANREDNI STUDIJ: 40 STUDENATA – NASTAVA U KISELJAKU

 

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

OPĆI MENADŽMENT, POSLOVNA EKONOMIJA, FINANSIJSKI MENADŽMENT, POSLOVNA PSIHOLOGIJA

 

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

OPĆI MENADŽMENT, POSLOVNA EKONOMIJA, KVANTITATIVNA EKONOMIJA.

 

 

EDUKACIJSKI FAKULTET TRAVNIK

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

-          RAZREDNA NASTAVA I BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (4+1)

-          PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA (4+1)

-          MATEMATIKA I INFORMATIKA (4+1)

-          OPĆA KINEZIOLOGIJA (sport i tjelesni odgoj) (4+1)

-          SPORTSKI MENADŽMENT (3+2)

-          SPECIJALNE NAMJENE – vojska, policija i zaštitari (3+2)

 

REDOVNI STUDIJ: 80 STUDENATA

VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA


MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

EDUKACIJSKI MENADŽMENT, MATEMATIKA I INFORMATIKA, RAZREDNA NASTAVA, BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA, OPĆA KINEZIOLOGIJA, SPORTSKI MENADŽMENT, SPORT I SPECIJALNE NAMJENE.

45 STUDENATA

 

Postdiplomski studij organizuje se u trajanju od 1 godine (II semestra) ili 2 godine (IV semestra), u ovisnosti od trajanja dodiplomskog studija koji su kandidati završili.

 

FAKULTET ZA TEHNIČKE STUDIJE

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

-          GRAFIČKO INŽINJERSTVO I DIZAJN (3+2)

-          ARHITEKTURA (3+2)

-          GRAĐEVINA (3+2)

-          INŽENJERSKA INFORMATIKA (3+2)

 

 

REDOVNI STUDIJ: 80 STUDENATA

VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA


MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

 

-          GRAFIČKO INŽINJERSTVO (3+2)

-          GRAFIČKI DIZAJN (3+2)

-          INŽENJERSTVO MULTIMEDIJE (3+2)

STUDIJ: 45 STUDENATA

 

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET TRAVNIK

 

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

-            OPŠTI SMJER – SESTRINSTVO (3+2)

-            RADIOLOŠKI SMJER (3+2)

-            FARMACEUTSKI SMJER (3+2)

-            STOMATOLOGIJA (5+0)

-            FARMACIJA (5+0)

 

REDOVNI STUDIJ: 120 STUDENATA

VANREDNI STUDIJ: 150 STUDENATA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

 

20 STUDENATA

 

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

 

 1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj srednjoj školi
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 4. Dvije fotografije za Index dimenzija 4x6 cm
 5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 6. Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
 7. Diplomu o završenom I ciklusu studija (za upis na II ciklus studija)
 8. Diplomu o završenom II ciklusu studija (za upis na III ciklus studija)
 9. Dokaz o uplaćenim troškovima studija (uz dogovor sa Upravom fakulteta)

 

I           Inforamcije i kontakti

 

-       Pravni fakultet - studentska služba: 030/870-371, fax: 030/877-328, mobiteli: 063/993-429, 061/807-177

sekretar Fakulteta: 062/654-444, menadžment Fakulteta: 061/190-840,

Adresa: Josipa bana Jelačića bb, Kiseljak, E-mail: studentska@pfk.edu.ba">studentska@pfk.edu.ba , Web: www.pfk.edu.ba

-       Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju - studentska služba: 030/541-061, fax: 030/541-061 menadžment Fakulteta : 061/172-158;

Adresa: Aleja konzula br. 5, Travnik; e-mail: rasim.dacic@fmt.ba">rasim.dacic@fmt.ba, web: www.fmpe.ba.

-       Edukacijski fakultet - studentska služba 030/540 876, fax: 030/540-876, šef studentske službe 061/475-922;

Adresa: Aleja konzula br.5, Travnik; e-mail: edukacijski@gmail.com">edukacijski@gmail.com, web: www.eft.ba.

-       Fakultet za tehničke studije - studentska služba: 030/ 540-876; 030/870-364, menadžment fakulteta:

061/225-299, Adresa: Aleja konzula br.5, Travnik, e-mail: info@fts.ba">info@fts.ba; web: www.fts.ba  

-       Farmaceutsko - zdravstveni fakultet, studentska služba 030/515-770, menadžment Fakulteta: 030/515-770

Adresa: Slavka Gavrančića 17 c Dolac, e-mail: info@fzf.ba">info@fzf.ba, web:www.fzf.ba

 

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.