• English
  • Bosanski
  • Turski

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje magistarskog i doktorskog studija (II i III ciklus obrazovanja po bolonjskim principima).


Posjetite našu novu web stranicu privatne zdravstvene ustanove

Medical Centar


 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje studija stomatologije. 

 Pogledajte novi reklamni spot Farmaceutsko zdravstenog fakulteta na

ovom linku

Farmaceutska botanika - predavavanja će se održavati svake srijede u novom terminu od 12:00 h  do 14:00 h.

 Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku dobio saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za pokretanje studija menadžment u zdravstvu.

 Za više informacija možete posjetiti i pridružiti se našoj FACEBOOK grupi na

ovom linku.

Školarina i takse
PDF
Ispis
E-mail
Srijeda, 29 Veljača 2012 11:50

Odluka o visini troškova školarine

 

 

Upravni odbor Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj dana 27.04.2011. godine, donio je

ODLUKU
o visini troškova školarine za Organizacionu jedinicu Farmaceutsko zdravstveni fakultet


za opšti smjer..................................3.000,00 KM
za radiološki smjer...........................4.000,00 KM
za farmaceutski smjer.....................5.000,00 KM
za stomatološki smjer......................7.000,00 KM 
obnova godine....................................500,00 KM

Studenti, koji prvi put upisuju studij na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu, plaćaju školarinu uvećanu za 30,00 KM. 

Kandidatima, koji u prva dva mjeseca, nakon upisa iz bilo kog razloga odustanu od studija, refunira se uplaćena školarina umanjena za 500,00 KM.

Školarina se plaća u maksimalno tri rate, s tim da prva iznosi najmanje 2.000,00 KM.  Prva rata se plaća pri upisu. Druga rata se plaća najkasniej po završetku prvog, a treća rata najkasnije prije završetka drugog semestra godine, u koju je student upisan.

Studenti, koji prilikom upisa uz prethodno odobren zahtjev, školarinu uplaćuju u cjelokupnom iznosu, uplaćuju istu umanjenu za 5%.

Pružanje usluga Farmaceutsko zdravstveni fakultet naplaćuje kako slijedi:

 

priznavanje ispita (po predmetu) 50,00 KM
uvjerenje o prosjeku ocjena 30,00 KM
ispisnica sa fakulteta 300,00 KM
diplomski/završni rad 250,00 KM
polaganje diferencijalnih ispita (po predmetu) 1/10 cijene školarine tj.:
- za opći smjer 300,00 KM
- za radiološki smjer 400,00 KM
- za farmaceutski smjer 500,00 KM
- za stomatološki smjer 700,00 KM

 

Žiralno prlaćanje

For payments in Euro currency please use as an intermediary bank

Upute za uplate troškova studiranja